• October 20, 2021

เกาะมาร์แชลล์

เกาะมาร์แชลล์

สาธารณรัฐหมู่ เกาะมาร์แชลล์ เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบด้วย 29 หมู่เกาะ และ 5 เกาะเดี่ยว แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเล ทำให้หมู่ เกาะมาร์แชลล์ เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยผืนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสัดส่วนถึง 97.87% และเกาะส่วนใหญ่ยังเป็นอะตอลล์หรือเกาะหินปะการังที่ไม่ได้มีความสูงมากนัก
.
นั่นหมายความว่า หมู่เกาะมาร์แชลล์เสี่ยงที่จะจมทะเลมากกว่าประเทศอื่นเหมือนกัน ประเทศนี้เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกและมหาสมทุรอินเดียที่กำลังถูกน้ำทะเลท่วมทีละน้อยและเห็นได้ชัดว่า กำลังสูญเสียแผ่นดินไป ในขณะที่ชาวโลกส่วนอื่น ๆ ยังไม่รู้สึกว่า โลกร้อนกำลังทำให้ทะเลท่วมโลกอย่างไร ขณะที่เกาะเหล่านี้กำลังเจอเข้าจัง ๆ แล้ว
.
ล่าสุดรายงานใหม่ของธนาคารโลกระบุว่า การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่คาดการณ์ไว้ 1 เมตร จะทำให้ 40% ของอาคารในมาจูโรเมืองหลวงของหมู่เกาะมาร์แชลล์จะถูกน้ำท่วมถาวรและเกาะทั้งหมดจะหายไป อาจทำให้ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก “เสียสถานะความเป็นประเทศ”
.
นอกจากนี้ อาคารในเมืองหลวงมาจูโร 2 ใน 5 หลังจะถูกน้ำท่วมอย่างถาวร และพื้นที่มากถึง 96% ของเมือง ซึ่งมีประชากร 20,000 คน จะต้องเผชิญกับน้ำท่วมบ่อยครั้ง ตัวเลขเหล่านี้แม้จะแตกต่างกัน แต่บอกเราได้อย่างหนึ่งเมืองหลวงของเกาะมาร์แชลล์กำลังจะจมน้ำแบบกู่ไม่กลับนั่นเอง เพียงแต่จะจมน้อยหรือจมมากแค่นั้นเอง
.
สาเหตุที่เมืองหลวงมาจูโรจมน้ำได้ง่ายดายขนาดนี้ เพราะเกาะที่ตั้งมีระดับความสูงประมาณ 3 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเท่านั้น มันจึงมีความเสี่ยงอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล สึนามิ คลื่นพายุ และน้ำท่วมชายฝั่ง เพียงแค่โลกร้อนจนน้ำแข็งละลาย และเพิ่มขึ้น 1 เมตรทั้งเมืองก็มีปัญหาแล้ว
.
เมืองมาจูโรยังถือว่า ยังพอมีโอกาสหายใจหายคอจากน้ำทะเลได้บ้าง แต่บางเกาะไม่มีโอกาสนั้นเลย หนึ่งในเกาะที่รายงานระบุว่า จะอยู่ใต้น้ำ 100% คือ จาลูอิต ราว 220 กิโลเมตร ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมาจูโรและเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ตอนนี้มีประชากร 1,788 คน แต่เพราะมันสูงแค่ 1 เมตรจากระดับน้ำทะเลมันจึงต้องจมแน่นอน
.
รายงานของธนาคารโลกใช้แบบจำลองที่รวมสถานการณ์น้ำท่วมและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเข้ากับสภาพทางภูมิศาสตร์ของประชากร ทรัพย์สิน อาคาร และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อระบุผลกระทบที่แท้จริงได้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือสร้างภาพแสดงรายละเอียดอาคารโดยอาคารว่า ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อหมู่เกาะมาร์แชลล์อย่างไร
.
คำถามคือเมื่อหมู่เกาะมาร์แชลล์ถูกน้ำท่วมแล้วจะต้องสิ้นสถานะความเป็นประเทศ? ดูยกู ชิเชก (Duygu Çiçek) ผู้เขียนเรื่องแง่มุมด้านกฏหมายของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและที่ปรึกษาในรายงานของธนาคารโลกบอกกับ Guardian ว่า ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศการเป็นรัฐหรือประทศจะต้องมีอาณาเขตที่ชัดเจน แต่หมู่เกาะมาร์แชลล์ถูกทะเลกลืนไปแบบนี้จึงทำให้เสี่ยงที่จะคงสถานะประเทศเอาไว้ได้
.
“ประเด็นสำคัญคือวิธีที่กฎหมายระหว่างประเทศแยกความแตกต่างระหว่างเกาะกับหินก็คือว่า
ดินแดนแห่งนี้สามารถดำรงชีวิตของมนุษย์และเศรษฐกิจไว้ได้หรือไม่” ชิเชก กล่าวกับ Guardian ซึ่งอย่างที่บอกคือหมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นหมู่เกาะหินปะการัง หากมันถูกน้ำท่วมไปเรื่อย ๆ มันจะมีสถาพเป็นแค่หินปะการังไม่ใช่เกาะอีกต่อไป
.
นี่คือประเด็นที่ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก รวมทั้งหมู่เกาะมาร์แชลล์ ตระหนักดีและเริ่มดำเนินการแล้วเพื่อรักษาอธิปไตยของตนเองเอาไว้ พวกเขาคือประเทศที่กำลังสิ้นชาติและอธิปไตยไม่ใช่เพราะการรุกรานของประเทศอื่น แต่เกิดจากภาวะโลกร้อน (ซึ่งเกิดจากประเทศอื่นปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป)
.
ในแถลงการณ์ที่ตีพิมพ์โดย Pacific Islands Forum เมื่อเดือนสิงหาคม ผู้นำประเทศแปซิฟิก 18 ประเทศมุ่งมั่นที่จะแก้ไขเส้นฐานของเขตทางทะเล เพื่อที่ว่า ในกรณีที่หมู่เกาะต่าง ๆ หดตัวหรือหายไป บรรดาประเทศต่าง ๆ ยังคงรักษาอาณาเขตมหาสมุทรในพื้นที่เท่าเดิม
.
น่านน้ำทางทะเลในปัจจุบันใช้ “เส้นฐาน” (baselines) ภายใต้กฎหมายอนุสัญญาทางทะเลแห่งสหประชาชาติ (UNCLOS) และเริ่มที่แนวน้ำต่ำตามแนวชายฝั่งของประเทศ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศได้เปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของเกาะบางเกาะ ตามหลักการแล้วทำให้ต้องขยับเส้นฐานเข้ามา หมายถึงน่านน้ำของประเทศจะลดลง
.
แต่ประเทศเหล่านี้ประกาศว่า จะไม่ยอมเสียพื้นที่ไป พวกเขาประกาศว่า “เราตั้งใจที่จะรักษาพื้นที่เหล่านี้ไว้โดยไม่ลดพื้นที่ ถึงแม้ว่า ระดับน้ำทะเลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสูงขึ้นก็ตาม [เรา] ประกาศเพิ่มเติมว่า เรามีความได้ตั้งใจที่จะทบทวนและปรับปรุงเส้นฐานและขอบเขตภายนอกของเขตทางทะเลของเราอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
.
นี่อาจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่บรรดาประเทศเล็ก ๆ กลางมหาสมุทรสามารถทำได้ ในขณะที่ประเทศใหญ่ ๆ ยังไม่จริงจังกับการลดการปล่อยก๊าซ เพราะว่า ตัวเองยังไม่ได้รับรู้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแบบหมู่เกาะมาร์แชลล์นั่นเอง

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวเกาะมาร์แชลล์ น่าดูแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >>  brandweerbree  ขอบคุณที่รับชมนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *