• June 19, 2021

กีฬา

กีฬา ลีลาศของคนรักการเต้น กีฬาลีลาศที่มีความหายอย่างหนึ่งคือการเต้นรำเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายได้พลิ้วไปตามจังหวะดนตรีเพื่อเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ ขณะที่ทำการแสดงและความหรรษาเริงร่า การเต้นรำมีความนิยมมานาน เริ่มต้นจากมนุษย์ในยุคสมัยที่โบราณมีการเต้นรำหรือว่าการฟ้อนรำเพื่อบูชาเทพเจ้า ให้ความคุ้มครองแก่มนุษย์ รวมไปถึงความบันเทิงที่อยู่คู่กันไป อันเป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในช่วงเทศกาลที่สำคัญต่างก็มีการเต้นรำ จนได้พัฒนาการมาเป็นลีลาสเป็นการยกระดับการเต้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง  การเต้นลีลาศในประเทศไทยมีคนนิยมมาตั้งแต่ในสมัยอดีตตั้งแต่รัชกลาที่ 4 ลีลาศยังอยู่ในฐานะกิจกรรมนัทนาการที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงสังสรรค์  กีฬารวมถึงการเฉลิมฉลองในโอกาศที่พิเศษ ได้ถือเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกของคนในองค์กร ยังมีในเรื่องการพัฒนาของท่าเต้นรำ ดนตรีให้ทันสมัยขึ้นการเต้นรำเป็นการจับคู่ระหว่างชายและหญิง จนกระทั่งได้ปรับเปลี่ยนอยู่ในแบบลีลาศที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น กีฬา ลีลาศนันทนาการ กีฬาประเภทนี้ สามารถร่วมเล่นได้ทุกเพศทุกวัย แต่ต้องมีการฝึกทักษะให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน การสร้างมาตรฐานลีลาศเป็นมาตรฐานสากล เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1924 ในสมาคมครูสอนลีลาศในประเทศอังกฤษ  สมาคมนี้ได้มุ่งเน้นให้มีการสร้างสรรค์เกี่ยวกับทางท่าการเต้นเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ลีลาศนอกจากจะเป็นกีฬาที่สามารถสร้างนันทนาการได้แล้วยังสามารถที่จะสร้างความบันเทิงได้อย่างมาก  และทั้งเป็นการเข้าสังคมได้ดีเลยทีเดียว เราจะสังเกตุกันว่าคนสมัยก่อนการเข้าสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่ง กีฬายิ่งในเรื่องของการธุรกิจต่อมาได้มีการจัดการแข่งขันแบบจริงจัง โดยมีมาตรฐานกติกา และมารยาทไปในแนวทางเดียวกันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในปัจจุบันได้มีการวิเคราะห์ให้ลีลาศเป็นกีฬาการออกกำลังกายที่ดีที่สุด ที่เอามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการออกกำลังกาย จนกลายเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่เป็นวัตถุประสงค์เดิมอยู่แล้ว การเล่นกีฬาไม่จำเป็นจะต้องใช้กำลังที่หนัก ๆ เพียงแค่เกิดการขยับของร่างกายก็สามารถที่จะเรียกเหงื่อได้ไม่น้อย ประเภทกีฬาลีลาศสแตนดาร์ด จังหวะวอลซ์ ได้กำหนดขึ้นเมื่อ ค.ศ 1910 ที่บอสตันคลับ ประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะเสื่อมสภาพลงและได้กลับมามีชีวิตชวาอีกครั้ง หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จังหวะแทงโก้ เป็นจังหวะดเมของ มิลองก้ากีฬา…

Read More