• August 26, 2021

ขั้วโลก

ถึงแม้ว่า ขั้วโลก จะเต็มไปด้วยน้ำแข็งสุดลูกหูลูกตา แต่แอนตาร์กติกาตะวันตกเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ร้อนเร็วที่สุดในโลก หลักฐานก็คือการล่มสลายของธารน้ำแข็งทเวตส์ หรือที่รู้จักในชื่อ “ธารน้ำแข็งแห่งวันโลกาวินาศ”.นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ทเวทส์สูญเสียน้ำแข็งไปประมาณ 595,000 ล้านตันเฉพาะการละลายของมันมีส่วนทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงเวลานั้นสูงขึ้น 4% ตามรายงานของ Live Science.อัตราการสูญเสียน้ำแข็งของธารน้ำแข็งได้เร่งตัวขึ้นอย่างมากในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ใช่เพราะอุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นเท่านั้น แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแม่น้ำใต้ผืนน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิอุ่นกว่ากัดเซาะด้านล่างแผ่นน้ำแข็ง.ในการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมาในวารสารCommunications Earth & Environment ชี้ให้เห็นว่า ยังมีอีกสาเหตุที่ทำให้ธารน้ำแข็งทเวตส์ล่มสลายลงหนักขึ้น นั่นคือความร้อนจากใต้พื้่นพิภพนั่นเอง.นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลสนามแม่เหล็กโลกจากแอนตาร์กติกาตะวันตกเพื่อสร้างแผนที่ใหม่เกี่ยวกับการไหลของความร้อนใต้พิภพในภูมิภาค ซึ่งแผนที่จะแสดงให้เห็นว่า ความร้อนจากใต้โลกที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ ขั้วโลก ใต้อบอุ่นแค่ไหน.นักวิจัยพบว่า เปลือกโลกใต้ทวีปแอนตาร์กติกาตะวันตกนั้นบางกว่าในทวีปแอนตาร์กติกาตะวันออกมากโดยจะมีความหนาประมาณ 17 ถึง 25 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับความหนาประมาณ 40 กิโลเมตรของทางตะวันออก เนื่องจากแอนตาร์กติกาตะวันตกตั้งอยู่ในร่องลึกก้นสมุทร เปลือกโลกใต้ก้นทะเลจึงบางกว่าเปลือกโลกใต้แอนตาร์กติกาตะวันออกมาก.ผลก็คือธารน้ำแข็งทเวตส์เจอเข้ากับความร้อนใต้พิภพเขาจัง ๆ มากกว่าธารน้ำแข็งที่อยู่อีกฟากหนึ่งของทวีป และสามารถเกิดความร้อนใต้พิภพได้ถึง 150 มิลลิวัตต์ต่อตารางเมตรไหลผ่านใต้ธารน้ำแข็งทเวตส์.นักวิทยาศาสตร์สงสัยมานานแล้วว่า เปลือกโลกที่ค่อนข้างบางนี้จะต้องดูดซับความร้อนจากชั้นบนสุดของโลก แน่ ๆ ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 200 องศาเซลเซียส และการศึกษาใหม่นี้ยืนยันว่าเป็นความจริง.ถึงจะเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่า ธารน้ำแข็งอุ่นแค่ไหน แต่อย่างน้อยเป็นที่แน่ชัดว่า…

Read More