• June 13, 2021

ทองคำ

ทองคำ มีคุณสมบัติอย่างไร ทองคำ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอย่างมาก ซึ่งเป็นธาตุที่หายาก ในลำดับที่ 79 โดยมีสัญลักษณ์ Au เป็นทองคำชนิดโลหะแข็ง เป็นสีเหลือง เป็นธาตุอิสระในธรรมชาติ และไม่มีความไวต่อปฏิกิริยา และมีความทนทาน ต่อการขึ้นสนิทเป็นอย่างดีเลิศ โดยทองคำนั้น มีจุดหลอมเหลวที่ระดับ 1064 องศาเซลเซียส ในจุดเดือนที่ระดับ 2701 องศาเซลเซียส และมีความถ่วงจำเพราะเจาะจงที่ 19.3 และมีจำนวนน้ำหนัก เป็นอะตอม 196.67 ซึ่งลักษณะที่พบ จะเป็นเกล็ด เม็ดกลม แบน หรือรูปร่างที่คล้าย กันกับกิ่งไม้ เป็นรูปผนึกแบบลูกเต๋า หรือ ออคตะฮีดรอน หรือ โดเดกกะฮีดรอน ซึ่งคุณสมบัติ ที่สำคัญของทองคำ และทองคำเป็นโลหะที่อ่อนแอ และมีความเหนียว โดยทองคำ 1 ออนซ์ สามารถทำให้เป็น รูปแบบเส้นได้มีความยาวถึง 50 ไมล์ และสามารถตีแผ่ ทองคำให้ออกมาเป็นแผ่นบางมากถึง 0.00005 นิ้วได้เลย นอกจากนี้ ทองคำยังเป็นโลหะ…

Read More