• July 11, 2021

รอบรู้เรื่องรถ

รอบรู้เรื่องรถ ค่า Excess กับ Deductible ต่างกันอย่างไร รอบรู้เรื่องรถ หลายท่านคงสงสัยกันว่า เลือกทำประกันชั้น1 แล้วทำไมถึงยังต้อง เสียค่า Excess ด้วย? แน่นอนว่าเจ้าของรถ หลายท่านที่เลือกทำ ประกันรถส่วนใหญ่ มักจะไม่ค่อยพอใจ เมื่อถูกบริษัทประกัน เรียกเก็บค่า Excess วันนี้เราจึงมีข้ออธิบาย เกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่าเพราะอะไรถึง มีการเรียกเก็บ ในบางกรณี แล้วค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นั้น มีความแตกต่างกัน กับค่า Deductible ที่หลายท่านมักไม่เข้าใจ และชอบจำสับสนมาปนกัน ก่อนอื่นเรามารู้จักค่า Excess กันก่อนดีกว่า รอบรู้เรื่องรถ ค่า Excess คืออะไร Excess มีชื่อเต็มที่เรียกว่า ( ค่าเสียหายส่วนแรก แบบภาคบังคับ ) หรือหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มีการบังคับเก็บ ที่ไม่ว่าคุณนั้น จะเลือกทำประกันชั้นไหนก็ตาม ( ถึงแม้ว่าจะเป็นประกันชั้น 1 ก็ไม่ยกเว้น ) และกรณีที่จะโดนเรียกเก็บค่า Excess…

Read More